Categorieën

Nieuwsbrief

(Zoals geldend vanaf 1 augustus 2011)

 

Artikel 1; algemeen

Online Cartridge Kopen is onderdeel van Inkt Vulstation Lelystad.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Inkt Vulstation Lelystad, hierna te noemen IVL, gevestigd aan de Rozengaard 14-02 te Lelystad. IVL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39094420.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, opdrachten en overeenkomsten van IVL.

Al onze leveringen geschieden uitsluitend op basis van de hierna volgende leverings- en betalingsvoorwaarden. De commerciële voorwaarden van de koper zullen niet gelden. Zelfs niet wanneer wij hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maken en de levering toch uitvoeren. Eventuele afwijkingen of eventuele aanvullingen van de zijde van de koper zijn slechts dan werkzaam, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden bevestigd en gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben.

Onderstaande voorwaarden zijn stilzwijgend geldig voor alle toekomstige overeenkomsten met commerciële afnemers.

 

Artikel 2; tot stand komen van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat u uw gegevens heeft ingevoerd, de leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd en op “Bevestig Bestelling” heeft geklikt. Er is nu een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

 

Artikel 3; bestellen

Bestellingen kunnen via www.onlinecartridgekopen.nl geplaatst worden. Een bevestiging van de bestelling zal, indien mogelijk, per e-mail aan u verzonden worden. 

IVL behoud zich het recht een bestelling te weigeren indien er sprake is van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij IVL het risico te groot acht om te leveren. Om het een en ander uit te sluiten zullen wij u vragen vooraf te betalen. 

 

Artikel 4; leveren

Bestellingen die op werkdagen voor 13:00 uur geplaatst en/of betaald zijn, zullen normaal gesproken de dezelfde werkdag worden verzonden. Mits de artikelen op voorraad zijn. de vervoerder zal, normaal gesproken, de volgende werkdag kunnen leveren, met uitzondering voor grootformaat cartridges, deze kunnen binnen 3 werkdagen worden geleverd. Deze tijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

IVL is verplicht deze levertijd in acht te nemen. IVL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

IVL heeft geen invloed op vertragingen die door de vervoerder veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Indien levering niet plaats kan vinden binnen een termijn van 25 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald heeft terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 10 werkdagen gecrediteerd worden.

Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is IVL gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

   

Artikel 5; prijzen

Prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag en gewicht.

IVL kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

 

Artikel 6; betaling

IVL hanteert de volgende betalingsmogelijkheden;

Vooruitbetaling;
U maakt het totaalbedrag, inclusief verzendkosten, over op onze ING bankrekening nummer: NL41 INGB 0750 0425 67 tnv Henneman en/of Smits te Lelystad. Onder vermelding van uw ordernummer.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van IVL.
Ideal; u kunt bij ons direct online afrekenen met iDeal. Betalen via iDeal heeft onze voorkeur, zo kunnen wij uw bestelling direct verwerken.

IVL behoudt ten allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen. 

Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is IVL gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  

Artikel 7; transport

De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan IVL is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport / verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meer kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 8; risico

De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling niet volledig of onjuist is, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangs ons een e-mail te zenden met de klacht. E-mail info@onlinecartridgekopen.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.

Nadat de artikelen door ons bij PostNL zijn aangeboden, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

  

Artikel 9; eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van IVL, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico van de reeds geleverde artikelen gaat echter over op de koper op het moment van aflevering.

 

Artikel 10; retournering

De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient voor retournering een nummer aan te vragen.

Nadat de koper het nummer heeft ontvangen dient de koper binnen 5 werkdagen de bestelling te retourneren.

Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd, alleen zo komt u in aanmerking voor restitutie.  Uitgesloten van retournering zijn artikelen elders gekocht dan via www.onlinecartridgekopen.nl.
Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals cartridges en toners, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.

Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden. Voorzie het artikel van de originele factuur en zorg dat het artikel volledig in de originele verpakking en in (ongebruikte) en onbeschadigde staat naar ons wordt toegezonden.

Een retourzending dient altijd voldoende gefrankeerd en deugdelijk verzonden te worden. De verantwoordelijkheid en de kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen.

Ongefrankeerde stukken worden evenals goederen zonder afzender door ons geweigerd.

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De verzendkosten van de oorspronkelijke zending blijven altijd voor rekening van de koper.


Retourzendingen kunnen verstuurd worden aan:
Online Cartridge Kopen
Rozengaard 1402
8212 DG  Lelystad

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11; productinformatie

IVL besteed veel zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. IVL is echter niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte onjuiste specificaties en of andere aanduidingen van de artikelen.

Getoonde afbeeldingen dienen slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding van de koop.

IVL is niet verantwoordelijk voor tik- zet, en/of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet, zal IVL de prijs aanpassen en de koper op de hoogte stellen. De koper is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

   

Artikel 12; privacy

IVL hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom goed behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt aan de wettelijke regelgeving, die van toepassing is op persoonsgegevens, voldaan. IVL gebruikt, de door de koper verstrekte gegevens, voor het verwerken van de bestelling.

Persoonsgegevens worden zonder toestemming van de koper niet door IVL niet aan derden verstrekt, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

   

Artikel 13; aansprakelijkheid

Op deze algemene voorwaarden is het Nederland recht van toepassing.

IVL is niet verantwoordelijk voor schade van het materieel, die het resultaat zijn van verkeerd gebruik van de producten.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

 

Artikel 14; contact

Online Cartridge Kopen (Online Cartridge Kopen)

Rozengaard 14-02

8212 DG  Lelystad

E-mail: info@onlinecartridgekopen.nl

 

Artikel 15; copyright

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van IVL.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Winkelmand Afrekenen